Finally

Ruth Niemiec

Originally published in ARC Journal

panie do mężczyzn jak kwiaty do 

brudu

rozebrać moje serce

Chcę krwi w mózgu i soli we włosach

nie chcę niczego i wszystkiego

nic i wszystko

gdyby było tu coś nieprzyzwoitego

Nie chciałbym tu być

ale potem znowu

może wziąłbym rybę

z rzeki i włóżylam je do moich 

kieszeni

tylko po to, by je mieć, żeby je mieć

nie możesz mi powiedzieć, czego chcę

kiedy nawet nie wiem

jestem kobietą?

czy jestem rybą?

czy jestem koniem?

przestań mi mówić, żebym byłam

kimś

kiedy chcę być tylko kobietą

kiedy wszystko, czym chcę być, jest 

bogata

kiedy wszystko czego chcę być to

biedna

i niekatolicka

i niekapitalistyczna

i niekomunistyczna

przestań mi mówić kim mógłbym być

Usiądę tu i poczekam

czekaj – nadejdzie

ladies to men like flowers to dirt

pick apart my heart

I want blood in my brain and salt in my

hair

I want nothing and everything

nothing and everything

if there was something obscene here

I wouldn’t wish to be here

but then again

maybe I would take the fish

out of a river and put them in my

pockets

just to keep them to have them

you can’t tell me what I want

when I don’t even know

am I woman?

am I fish?

am I a horse?

stop telling me to be something

when all I want to be is woman

when all I want to be is rich

when all I want to do is be poor

and non-Catholic

and non-capitalist

and non-communist

stop telling me what I could be

I will sit here and wait

wait – it will come